İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Genel”

MUAMMÂ

Fıtrî olan tecessüs, Önünde âfâk, enfüs, Ve içinde gerçekler, Nasıl bilinecekler?!. Gölge mi hep kâinât?!. Buna rağmen de inad, Ve iddia meşheri!.. Gâh ileri, gâh geri… Bütün mağrur kafalar, Dehlizde yarasalar!..

İNSANIN HALİ

İlim, hikmet, aşk ve merhamet helal lokmadan meydana gelir. Çün­kü helal lokmanın hasiyyeti aşktır. Her hayr nimettendir. O nimet helal ise, her maksada kavuşursun. Hased, hırs, cimrilik, cehalet, gaflet ile intikam alma arzusu haram lokmadandır. O haram lokmadan almış oldu­ğun et sana isyanı işletir. Zira isyan, haram lokmanın özelliklerindendir.

FİLDİŞİ KULE

Halbuki Peygamberler, seçilmişler ve süzülmüşlerden, “havâs”dan hiçbir ferdin ulaşamıyacağı mucizelerini meydan yerine ve “avam” perdesine dökmüşlerdi. Dâva ise, mutlak eşsiz ve münezzeh Peygamber tecellisinden sadece bir hikmet payı alıp, kendi oluş çapı içinde, en üst ve en alt tabakayı birleştirebilmekte...

BÜYÜK SERDARLARIN İSTİNADGÂHLARI

Büyük Türk serdar ve hükümdarlarının dayandıkları mesnedi araştıracak olursak, gözümüze çarpacak gerçek, siyâsî ve idârî hayatlarına ışık tutan ve destek olan bir münevverler, âlimler, şâirler ve hakîmler sınıfının da aynı devlet çarkının dönmesine vâsıtalı vâsıtasız yardım etmiş olmaları keyfiyetidir.