İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

GAZÂ MI, EMPERYALİZM Mİ?

Avrupalılarla yapılan ilk savaşlara bakacak olursak, saldıran tarafın Avrupalılar olduğunu ve Osmanlıların nefis müdafaası durumunda kaldıklarını görmekteyiz. Sırpsındığı’nda ilk haçlı seferinin, yeni teşekkül eden devleti boğmak, imha etmek için teptiplendiğini müşâhede etmekteyiz. Haçlıların bu hareketi karşısında Osmanlılar, hem nefis müdafaası yapmak, hem de yeni hedeflere ulaşmak için taarruza geçmişlerdir. Şayet Osmanlılar bir yerde dursalardı Haçlılar durmayacaklardı. Bu bakımdan Osmanlılar taarruza mecburlardı. Emperyalizm meselesine gelecek olursak; Avrupa emperyalizmi sadece istismara dayanır. Halbuki Osmanlılar gittiği yerleri istismar etmemiş, imar etmiştir. Budin, Bağdat, Kahire; Edirne ve Konya’dan farklı değildi. Hatta daha garibi, Budin’e devlet hazinesinden para gitmekteydi. İstismarcı devlet olsaydı Budin’i sömürürdü. Halbuki yeni bulunan belgeler açıkça göstermektedir ki takviye etmiştir. Osmanlı hâkimiyeti, batıdaki gibi bir istismara dayanmaz. Devlet, tebaasını Cenâb-ı Hakkın bir vedîası olarak kabul etmiş, onu âdil ölçüler dahilinde huzur içinde yaşatmayı gaye edinen bir adâlet nizâmı kurmuştu.


Burhan Bozgeyik, Mülâkatlar, İstanbul: Bedir Yayınevi, 1997, s.42-43

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir