İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İSLÂM ve DÜNYA TARİHİ İÇİNDE OSMANLI

Osmanlı Devleti tarihi, Türk ve İslâm tarihi için olduğu kadar dünya tarihi için de getirdiği nizâm ve hâsıl ettiği medenî tesirler bakımından büyük ehemmiyet taşır. Kuruluş itibarıyle, İslâm’ın cihâd idealine ve İ’lâ-yi Kelimetullâh mefkûresine bağlı bulunan devlet, Rumeli’de teşekkül etmiş. Anadolu’da millî birliği temin etmiş ve nihâyet yakın doğudaki Müslümanların bir merkezden idâre ve müdafaasını üzerine almıştır. Türkler İslâm dünyasına İslâm devletinin yıkılmaya ve çözülmeye yüz tuttuğu çağda girmişler ve onu gerek iç tefrika, gerek dış tehdide karşı korumuşlar, az zamanda İslâm devletlerinin (Emeviler, Abbasiler) uzun zamandır mücadelesini verdikleri, bir ideali başarıya ulaştırarak Anadolu’yu fethetmiş ve yeni bir vatan kurmuşlardır. Bu büyük başarı Hıristiyan dünyasını tesânüde ve Müslümanlara kaptırılan beldeleri geri almaya sevkederek Haçlı seferlerinin zuhuruna yol açmıştır. Selçukoğulları ve atabeyleri müteaddid dalgalar halinde gelen Haçlı ordularını durdurmağa çalışmışlar ve Anadolu’nun mühim bir kısmını ellerinde bulundurmuşlardır. Osmanlılar bu müdafaa cehdini taarruza dönüştürmüşler ve bilinen hudutlara kadar gazâyı genişletmişlerdir.


Burhan Bozgeyik, Mülâkatlar, İstanbul: Bedir Yayınevi, 1997, s.42

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir