İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

MADE IN BATI -2-

"Bu, dünya çapındaki belgesel insanlık araştırmasında; insanoğlunun insanoğluna reva gördüğü muamelenin, uyguladığı vahşetin akıl almaz çapını, çeşitlerini ve adresini bulacaksınız." 

Tarih ve Düşünce mecmuasının 2004 yılı, haziran sayısında kapak dosyası olarak hazırlanan "Bir insanlık araştırması! Terör, İşkence, Soykırım: MADEN IN BATI" çalışmasını 8 bölümde www.zaviyesohbetleri.com hususî web sitemizde yayınlayacağız inşâAllah. Yukarıdaki, "bold" satırlar makalenin girişindeki küçük manşettir.

Avrupalıların Amerika kıtası yerlilerine karşı soykırımı

Amerika kıtasının, Avrupalıların kendi değerlendirmelerine göre, ilk defa, Avrupalı bir İspanyol olan Columbus tarafından (İspanya Kralı Ferdinand ve Kraliçesi Isabella’nın himayesindeydi) 1492 yılında keşfedilmesiyle birlikte, Avrupa kıtasında yer alan ülkelerin iktidarları bu yeni keşfedilen kıtayı işgal etmek ve oralarda kendi siyasi ve ekonomik coğrafyalarını oluşturmak amacıyla birbirleriyle adeta yarış edercesine Karayipler, Meksika ve daha sonra tüm Güney ve Kuzey Amerika’yı içine alacak bir biçimde işgal ettiler.1 Yeni sömürge alanları edinmek ve Avrupa’da var olan ekonomik ve siyasi krizden çıkmak için, İngilizler, İspanyollar, Portekizliler, Almanlar, İskandinavlar, İrlandalılar ve Fransızlar birbirlerine karşı rekabet içerisinde Amerika kıtasını sömürgeleştirmeye başladılar.2 İlk Avrupalılar Amerika kıtasına vardıkları zaman orada kendilerinden önce kıtayı keşfedip yaşayan çeşitli medeniyetlerle karşılaştılar. Eldeki bilgilere göre Avrupalıların karşılaştıkları Amerika kıtasındaki bu yerliler 20.000 (diğer antropolojik veriler ise 14.000 ila 40.000 yıl arasında değişiyor3) yıl önce, Asya’dan Bering Boğazı üzerinden geldiler ve giderek tüm Amerika kıtasına yayıldılar. Kuzey Amerika’da yerleştikleri bölgelere göre kültürel oluşumlar ve sosyal ilişkiler geliştirdiler. Amerika’nın ilk sahipleri diyebileceğimiz bu insanlar kendilerini, Kanada ve Alaska bölgesi kuzeyli orman yerlileri, Orta Batıda bizon avcılığı yapan/Praeri yerlileri, Güney Batıda küçük köylerde oturan Pueblo yerlileri, Doğu Kıyısında tarımla uğraşan Doğu Kıyısı yerlileri olarak sınıflandırdılar (bugünkü St. Louis bölgesinde, 1000 yılında 40.000 kişiydiler). Kuzey Amerikalı yerliler arasında 200’den fazla değişik dil konuşuluyordu ve aralarında en önemli olan yerli kabileleri şunlardı: Apache, Arapaho, Cherokee, Cheyenne, Chipewa, Crow, Comanche, Hopi, Irokesere, Lokata, Navajo, Nez, Perce, Si-oux, Pawnee, Pulo, Seminole, Shawnee, Shoshone ve Ute’ler.4

Köpeklere yem

   1492 yılında, Columbus’un, Amerika kıtasında, Hispaniola adasına (Haiti ve Dominik Cumhuriyetinin bulunduğu ada) 50 kişiyle ayak bastığı zaman, adada, toplam nüfusu 8 milyon5 olan Arawaks yerlileri (Tanios6) yaşıyordu.

   Edinilen bilgilere göre, bölgede hüküm süren 2 yıllık İspanyol egemenliğiyle birlikte ilk sıralarda 8 milyon Awaks yerlisinin yaşadığı adada 22 yıl sonra geride kalan nüfus sayısı ise sadece 28.000’di.7 Columbus’un Karayiplere, 17 gemiyle tekrar geri dönüşü olan 1493 yılından sonra, Karayiplerde yaşayan 8 milyon Arawaks (Tanios) yerlisi İspanyol egemenliği sırasında, fiziki olarak yok edildiler.

   Bunlar hastalık, köle ticareti çocukların sömürgeciler tarafından parçalanarak köpeklere yem olarak atılmaları, toplu şekillerde asılmalar ve işkencelerden (özellikle yerlilerin İspanyollar tarafından şişe geçirilerek alevde yapılan insan kızartması/çevirmesi yapılması yaygın bir uygulamaydı) dolayı soykırıma uğratıldı.8 Sömürgecilerin adaya ayak basmalarından 50 yıl sonra ise adada yaşayan yerli halktan sadece 200 kişi ancak hayatta kalmıştı.9

Ben böyle şey görmedim

   Olaylara tanıklık eden, zamanın bir İspanyol misyoneri, Bartolome de las Casas bölgesinde, kendi gördüklerini not ettiği yazılarında, sömürgecilerin yerlilere karşı yaptıkları katliamlarla ilgili:

‘Bir gün, Las Casas önlerinde, İspanyollar 3.000 kişinin kellesini kesiyor, organlarını parçalıyorlardı. Öldürmeden önce ırzlarına geçiyorlardı. Ben hayatımda bu kadar barbarlığın benim insanlarım tarafından yapıldığının hiçbir zaman şahit olmadım’ diyor ve yazısına şöyle devam ediyor ‘İspanyollar kendilerinden kaçan çocukların bacaklarını koparıyorlar, insanları kaynayan kazanlara atıyorlardı, onları iki parçaya ayırıyorlardı, yerlileri bir kancaya domuz asar gibi asıyorlar ve kızartıyorlardı. Kızaran insanları ise köpeklere yiyecek olarak veriyorlardı’.10

Aç bırakmak için yaktılar

   1607 yılında Jamestown bölgesini işgal eden İngilizler, bölgede yakaladıkları her yerliyi kayıtsız şartsız öldürüyorlardı. Bu konuda Tarihçi David E. Stannard şöyle diyor:

   “Yüzlerce yerli hiç yoktan meydana gelen saldırılarda katledildiler. Diğer yüzlercesi ise çeşitli entrikalarla zehirlenip öldürüldüler. Yerlilerin kanoları (balık avlamak ve insan taşımak için kullanılan uzun ve sığ kayıklar) paramparça edildi, bütün tarım alanları yakılıp yıkıldı.

   Ne zaman yerliler barış istediyse hep İngilizler tarafından sahte bir anlaşma yapıldı ve ardından da İngilizler barış zamanında olduğunu sanan yerlilere beklenmedik bir biçimde tekrar saldırdılar. Çünkü sömürgeciler, yerlileri yeryüzünden silmek istiyorlardı. Onun için yerlilere karşı her türlü öldürme olayını kendilerine reva gördüler, yerlilerin ekili alanlarını da sırf yerlileri aç bırakarak yok etmek için yaktılar…”11

   Yerlileri yabani ve barbar olarak gösteren bir çok Avrupalı kaynağa karşın, tarihçi David Stannard’ın yaptığı araştırmayı yayınladığı eseri American Holocaust’a göre12 sözünü ettiği Virginia’da yerleşmiş olan Powhatan’lı Paspaghegh yerlileri, bölgede tarımı çok iyi geliştirmişler ve iyi seviyede bir medeniyet kurmuşlardı.

   Tarihçi David E. Stannard ve ayrıca bir başka tarihçi olan Tzvetan Todorov; ‘Amerika’daki yerlilerin yok edilmesi dünyada gelmiş geçmiş en büyük soykırım hadisesidir’ demektedirler.13

Yeryüzünden gitmeliler

   Massachussetts, Connecticut ve New Jersey bölgelerinde İngilizler tarafından katledilen yerliler konusunda tarihçi ve soykırım araştırmacısı Ward Churchill şöyle diyor: ‘Her anlamda yerlilerin katledilmesi, sömürgeciler tarafından müspet bir hareket olarak görülüyordu’.14

ROOSEVELT’E GÖRE EN İYİ YERLİ

   Amerika’daki Avrupa kökenli sömürgecilerin, yerlilere soykırım uygulamasına ilişkin olarak, Amerikan Devlet Başkanı Theodore Roosevelt’in Amerikalıların yerlilere yaptıkları katliamlarla ilgili söylediği söz, Amerikalıların yerlilere karşı besledikleri soykırımcılığı çok iyi özetliyordu. Roosevelt yerlilerle ilgili olarak ırkçı ve soykırımcı görüşlerini anlattığı bir konuşmasında ‘Ben en iyi yerli (Kızılderili), ölü yerliler diyecek kadar çok ileri gitmek istemiyorum ama onda dokuzu öyledir’ diyebilmekteydi.


   Kuzey Amerika’daki yerli soykırımlarında, Avrupa kökenli yeni Amerikalılar (sömürgeciler) her türlü insanlık dışı sayılacak yöntemi kullanıyorlardı. Yeni Amerikalıların bu kullandıkları soykırım yöntemlerini başlıca sayacak olursak, şöyle özetleyebiliriz: Toplu soykırımlar, hastalık yayarak oluşturulan soykırımlar, işkencelerle hedefe varılan soykırımlar, ürünleri yakıp yıkarak ve hayvanları katlederek (bizonları) yerli halkı aç bırakarak oluşturulan soykırımlar, zorla kadınları kısırlaştırarak oluşturulan biyolojik soykırımlar, yerlilerin bin yıllardır yaşadıkları topraklardan yerlileri dağıtıp yok etmeye yönelik olarak yaptıkları tehcir yoluyla gerçekleşen soykırımlar, yeni Amerikalıların kendi değerlerini zorla empoze ederek yerlilerin beyninin (özellikle çocukların) yıkanması yoluyla uygulanan soykırımlar (beynin sömürgeleştirilmesi/asimilasyon), yerleşim bölgelerinin yakılması yoluyla uygulanan soykırımlar, farklı inanç sistemlerine sahip yerliler arasındaki inançlarını uygulama özgürlüğünün kaldırılması yoluyla uygulanan soykırımlar.

   Yerli tarihine unutulmaz bir olay olarak geçen, Wounded Knee katliamı sorumlularından olan, Amerikalı Binbaşı John Vance Lauderdale, yerlileri toplu olarak katletmelerinin sebebini, 1866 yılında şöyle açıklıyordu; ‘…Rahatsızlıktan kurtulmak için yeryüzündeki bütün Kızılderililer (yerliler) kesinlikle öldürülmeliler. Bunlar kırsal kesimde yaşayan korsanlardır, yeryüzü için iyi varlık değiller ve zamanında yeryüzünden gitmeleri medeniyetin iyiliği için gereklidir’.15

   Kuzey Amerika’ya ek olarak Latin Amerika’da da Avrupalı sömürgeciler, aynı türden soykırımları, aynı amaçlar güderek, yerlilere karşı uyguladılar. 1970-1980 yıllarında bile zamanın ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından bizzat direktif verilerek desteklenen ABD destekli Guatemala’daki mevcut hükümet birlikleri ve paramiliter örgütler tarafından, yüzyıllardan beri uygulanan soykırımın bir devamı olarak, insanlık tarihinde Aztek gibi önemli medeniyet kurmuş Mayaların en son nesli olan Guatemala’da yaşayan yerlilerden binlercesi kaçırıldı. 400’e yakın köy ve tarım alanları yok edildi, bir çoğu işkenceden geçirildi ve bu soykırım uygulamalarının sonucunda, 200.000 Maya yerlisi tamamen katledildi. Olayların dünya kamuoyu nezdinde ortaya çıkması ve yoğun uluslararası protestolardan dolayı, 1999 yılında ABD Başkanı Bill Clinton, resmi olarak yerli halktan özür diledi.16

Hala sürüyor

   Sömürgecilerin Latin Amerika’daki yerlilere karşı yaptıkları soykırımların araştırmacılarından Hans Goning, yaptığı yorumda, sömürgeci anlayışın hala sürdürüldüğünü belirtiyor ve bu konuda şöyle diyor; ‘Latin Amerika’da işgaller günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Bu işgaller hala girilemeyen ormanlar ve dağlık alanlarda devam ediyor. Amazon yerlilerinin köyleri, Orta Amerika’nın bu arka ormanları, buralara çiftlikler açma ve maden arama gerekçesiyle gelen eli silahlı güçler (sömürgeciler) tarafından gasp edilmektedir’.17


Tarih ve Düşünce, S.06/2004, s.16-20; "Bir insanlık araştırması! Terör, İşkence, Soykırım: MADE IN BATI" serlevhalı kapak dosyasından iktibasımız inşâAllah devam edecek.
[1] Bkz. J. M. Cohen (ed.) The Four Voyages of Christopher Columbus, London: Penguin Books, 1969; Russel Thornton, American Indian Holocaust and Survival: A Population History Since 1492, University of Oklahoma Press, Norman, 1987. Anette Jaimes (ed.), The State of Notive America: Genocide, Race and Resistance, 1992, s. 371-401.
[2] Steven W. Baggs, University of South Dakota Anthropology 311, 1997
[3] Bkz. D. C. Cole, The Chiricahua Apache 1846-1876; From War to Reservation, New Mexico: University of New Mexico Press, 1988; Udenrigsministeriets info tjeneste, 2003; Lonely Planets, 2002; Steven W. Baggs, University of South Dakota Anthropology 311, 1997; David E. Stannard, American Holocaust: Columbus and the Conquest of the New World, New York: Oxford University Press, 1992
[4] David E. Stannard, American Holocaust: Columbus and the Conquest of the New World, New York: Oxford University Press, 1992, s X; Ward Churchill, History Not taught is Forgot: Columbus’ Legacy of Genecide, Columbus and the Beginning of Genocide in the ‘New World’, in Indian Are Us? Culture and Genocide in Native North America, Common Press 1994
[5] Bkz. J. M. Cohen (ed.) The Four Voyages of Christopher Columbus, London: Penguin Books, 1969, s.I 18.; Barry Lopez, The Rediscovery of North America, Lexington, Kentucky: University Press of Kentucky, 1990; David E. Stannard, American Holocaust: Columbus and the Conquest of the New World, New York: Oxford University Press, 1992, s.63; Ward Churchill, History Not taught is Forgot: Columbus’ Legacy of Genecide, Columbus and the Beginning of Genocide in the ‘New World’, in Indian Are Us? Culture and Genocide in Native North America, Common Press 1994
[6] Ben Kiernan, The Genocide of native Americans, The Colonists: from Columbus to Roosevelt, there’s only ıbe Word to describe settlers in North America have treated their host, Bangkok Post, 29 July 2001.
[7] Bkz. David E. Stannard, American Holocaust: Columbus and the Conquest of the New World, New York: Oxford University Press, 1992, s.63; Ward Churchill, History Not taught is Forgot: Columbus’ Legacy of Genecide, Columbus and the Beginning of Genocide in the ‘New World’, in Indian Are Us? Culture and Genocide in Native North America, Common Press 1994; http://www.runingdeerslobghouse.com/webdocl5.htm+indian+genocide&hl=no&ie=UTF-8
[8] Bkz. Ward Churchill, History Not taught is Forgot: Columbus’ Legacy of Genecide, Columbus and the Beginning of Genocide in the ‘New World’, in Indian Are Us? Culture and Genocide in Native North America, Common Press 1994; Stevcn W. Baggs, University of South Dakota Anthropology 311, 1997, http://www.runingdeerslobghouse.com/webdocl5.htm+indian+genocide&hl=no&ie=UTF-8; Ward Churchill, History Not taught is Forgot: Columbus’ Legacy of Genecide, Columbus and the Beginning of Genocide in the ‘New World’, in Indian Are Us? Culture and Genocide in Native North America, Common Press 1994
[9] Barry Lopez, The Rediscovery of North America, Lexington, Kentucky: University Press of Kentucky, 1990, s.4; Bartolome de las Casas, The Devastation of the Indies: A Brief Account, translated by Herma Briffault, Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press, 1992.
[10] . David E. Stannard, American Holocaust: Columbus and the Conquest of the New World, New York: Oxford University Press, 1992, s.106
[11] David E. Stannard, American Holocaust: Columbus and the Conquest of the New World, New York: Oxford University Press, 1992
[12] Bkz. Tzvetan Todorov, The Conquest of America Harper & Row, 1983, s.5, 150;
[13] David E. Stannard, American Holocaust: Columbus and the Conquest of the New World, New York: Oxford University Press, 1992, s X; Ben Kiernan, The Genocide of native Americans, The Colonists: from Columbus to Roosevelt, there’s only ıbe Word to describe settlers in North America have treated their host, Bangkok Post, 29 July 2001; Jack  D. Forbes, Black Africans and Native Americans: Race, Color and Caste in the Evolution of Red-Black Peoples, Oxford University Press London/New York, 1988; Brewton Berry, Almost White: A Study of Certain Racial Hybrids in the Eastern United States, Me Millan Publishers, New York, 1963; Jack D. Forbes, Undercounting Native Americans: The 1980 Census and the Manipulation of Racial Identity in the United States, Wicazo Sa Review, Vol. VI, No. 1, Spring 1990, s. 2-26
[14] Ward Churchill, A Little Matter of Genocide: Holocaust and Denial in Americas, 1492 to the Present, San Francisco: City Lights Books, 1997, s.182
[15] http://www.iwchildren.org/genocide/shame2.htm
[16] Ward Churchill, History Not taught is Forgot: Columbus’ Legacy of Genecide, Columbus and the Beginning of Genocide in the ‘New World’, in Indian Are Us? Culture and Genocide in Native North America, Common Press 1994
[17] http://www.runingdeerslobghouse.com/webdocl5.htm+indian+genocide&hl=no&ie=UTF-8; Ben Kiernan, The Genocide of native Americans, The Colonists: from Columbus to Roosevelt, there’s only ıbe Word to describe settlers in North America have treated their host, Bangkok Post, 29 July 2001; John C. Ewers, The Influence of Epidemics on the Indian Populations and Cultures of Texas, Plains Anthropologist, No. 18, 1973, s.104-115; Alfonso Ortiz (ed.) Handbook of North American Indians, Vols. 9&10, Smithsonian Institution, Washington, D.C., 1979 and 1983; Frank Chalk and Kurt Johansshohn, The History abd Sociology of Genocide: Analyses and case Studies, New Haven and London, Yale University Press, 1990, s.185; Ben Kiernan, The Genocide of native Americans, The Colonists: from Columbus to Roosevelt, there’s only ıbe Word to describe settlers in North America have treated their host, Bangkok Post, 29 July 2001; Carl Waldman, Atlas of the North American Indian NY: Facts on File, 1985; Elizabeth A. Fenn, “Biological Warfare in Eighteenth-Century North America: Beyond Jeffrey Amherst, “Journal of American History vol. 86, no. 4 (March,2000), s.1552-1580; Adrienne Mayor, “The Nessus Shirt in the New World: Smallpox Blankets in History and Legend, “Journal of American Folklore 108(427): 54-77 (1995); Robert L. O’Connell, Of Arms and Men: A History of War, Weapons, and Aggression, NY and Oxford: Oxford University Press, 1989, s.171; R. G. Robertson Ratting Face: Smallpox and the American Indian Caldwell, Idaho: Caxton Press, 2001, s.119; Robert M. Utley and Wilcomb E. Washburn, Indian Wars New York: American Heritage, 1977.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir