İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

RİYASIZ CİHAD EYLEDİ

Hayreddin Paşa, kaleyi zapt ettikten ve yıktıktan sonra yakalanan esirleri huzuruna getirtti. Beyleri dahi diri tutul­muş idi. Bunlara: “Ey mel’unlar! Kale elinizdeyken, ‘Bu kaleyi sonunda Barbaros bize bırakmaz. Bari bu top ve tüfekleri onun üze­rine atalım. Evlerini ve kalesinin duvarlarını yıkalım’ diye­rek durmaz vururdunuz. Sonunda nice binalarımızı harap eylediniz. Nasıl yıktınız ise şimdi öylece yapın bakalım. Bu­günü düşünüp ona göre yıksa idiniz. Şimdi derhal iş üze­rinde olun.” dedikten sonra beylerine dönerek: “Ey mel’un! Sende bu kâfirlerin üzerinde durup nasıl yıktırdın ise şimdi de başlarında durup öylece yaptırasın.” diyerek çalıştırmaya başladı.

   Kâfirler çalışırken ağır iş geldikçe beylerine sinirlenip, “Bu işi sen işle bunu bize sen yıktırmış idin” deyince, o da, “Bre köpekler yıktırdım ise bedelini verdim ol kadar al­tınlar aldınız. Hem bunların başımıza geleceğini bilirdim o altınları sadece yıktırmak için değil yaptırmak için bile faz­laca vermiştim. Siz bu ırgatlıkların karşılığını aldınız şimdi yapın bakalım.” diye birbirlerine serzenişte bulunurlardı.

   Böylece kale surları, evler ve mescitlerin tamamı tekrar eski haline geldi. Sadece ince bir minare dururdu, onu da tamam eyledikleri vakitte yukarıda boşta kalan bir taşı aşa­ğıya indirmek istediklerinde taş düşüp bir Türk’ü öldürdü. Hayreddin Reis bu hali görünce:

   “Gördünüz mü kâfirlerin bıraktığı taş bile ehl-i İslâm’a zehirdir. Ol köpek taşı öldürmek kastıyla atmıştır.” diyerek kâfiri şişe geçirtti.

   Cezayir halkı Hayreddin Reis’in Müslümana merhame­tinin yanı sıra küfre ve kâfirlere nasıl şiddetle davrandığını görüp;

Bir uğurdan ettiler ona dua
Dediler nusret vere Allah ona
Dillerince ettiler hayli senâ
Görmeye tâ her dû alemde ezâ
Ol duayı kıldı Hak lâbüd revâ
Bu cihanda görmedi her giz cefâ
Umaram kim Hak teâlâ akıbet
Ona göstermeye cevr-i ahiret
Huri ve gılmân ile yoldaş ola
Hem mücahidlere anda baş ola
Eyleye anda da gazvâne reis
Hazreti Muhtar ile idüp celis
Rahat ola ruhu adn içre müdâm
Hak teâlâ ide anda ber-merâm
Zira kim itti cihadı bî-riyâ
Umaram kim layık ola Allah’a
Bu duayı eyle Yarabbi kabul
Dergahında anı idin anda kul
Ol azizi anda da şâd eylegil
Ateş-i dûzahdan azâd eylegil

diyerek pek çok dualar eylediler…


Seyyid Muradî Reis, Kaptan Paşa’nın Seyir Defteri, (Haz: Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil), Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul, 2012, s.142-144

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir