İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Aşıklar Ölmez!”

MÜBALÂĞANIN TEHLİKESİ

Dikkatle incelenirse kemalist inkılâpların ciddi ve tezadsız bir temel görüşten mahrum bulunduğu kolayca meydana çıkar. Çünkü her şahıs M. Kemal Paşa’nın söz ve hareketlerini kendi kablî rey ve içtihadına göre tefsire tâbi tutmakta ve bu durum bir uçtan diğer bir uca kadar çok büyük farklar ihtiva eden bir­birine zıd anlayışlara vücud vermektedir.

İKİNCİ FETRET DEVRİ BİTERKEN!

Gerçekten iç tehlikeler, dış tehlikelerden çok daha ehem­miyetlidir. Zira dış tehlikeler müşahhas olduğundan millet efradı bunları kavramakta ve gerekeni yapmaya yönelmekte zaafa düşmez. Hatta böyle tehlikeler millî birlik ve beraberliği takviye bile eder. İç tehlikeler ise umûmiyetle mücerreddirler.

ÂŞIKLAR ÖLMEZ!…

Aşk, yâni “leylâ”lardan yola çıkıp onları tevhid ile “Mevlâ”ya dönüştürme cehdi… Aşk, yâni bu âlemdeki ihtilâfa onu ittihada inkılâb ettirecek bir sır rûyet ve kavrayışı ile bakabilmek… Aşki yâni Rabbin bütün esması gibi beşer için takati hududunda kendisine bir teklif olan ve şâire...