İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Avrupa”

MADE IN BATI -2-

"Bu, dünya çapındaki belgesel insanlık araştırmasında; insanoğlunun insanoğluna reva gördüğü muamelenin, uyguladığı vahşetin akıl almaz çapını, çeşitlerini ve adresini bulacaksınız." Tarih ve Düşünce mecmuasının 2004 yılı, haziran sayısında kapak dosyası olarak hazırlanan "Bir insanlık araştırması! Terör, İşkence, Soykırım: MADEN IN BATI" çalışmasını 8 bölümde www.zaviyesohbetleri.com hususî web sitemizde yayınlayacağız...

MADE IN BATI

"Bu, dünya çapındaki belgesel insanlık araştırmasında; insanoğlunun insanoğluna reva gördüğü muamelenin, uyguladığı vahşetin akıl almaz çapını, çeşitlerini ve adresini bulacaksınız." Tarih ve Düşünce mecmuasının 2004 yılı, haziran sayısında kapak dosyası olarak hazırlanan "Bir insanlık araştırması! Terör, İşkence, Soykırım: MADEN IN BATI" çalışmasını 8 bölümde www.zaviyesohbetleri.com hususî web sitemizde yayınlayacağız...

BATI MODEL OLAMAZ

Avrupa’da nüfusun giderek azalması kadının sokağa düşmesinin itici gücü olmuştur. Fransa’nın sloganı “Dünyaya gelen bütün Fransız bebeklerine kucağımız açık”dır. Almanya’da ise çocuk dünyaya gelsin de nasıl gelirse gelsin görüşü vardır.

BATI İFLÂSIN EŞİĞİNDE!

İnsan, bu fıtrî yapısı sebebiyle hayra da şerre de, hüsne (güzelliğe) de kubha (çirkinliğe) da mütemâyıl ve müsteiddir. Bu sebepledir ki, hayat ve şahsiyyetinin makarrı (karar kıldığı, yerleştiği yer) “esfel-i sâfilîn” (aşağıların aşağısı) ile “âlâ-yı illiyyîn” (yücelerin yücesi) arasında muayyen bir nokta olur.

AFRİKA’DA BATILI

Bugün dünya çapında kalkınmış bir tane Afrika ülkesi gösterilmezken birer Osmanlı eyaleti olan Cezayir, Tunus, Trablusgarp ve Mısır geçen asra kadar Avrupalılara karşı koyabilecek güçte müstakil devletler konumundaydılar.

BATILILAŞMA

CHP, devrimlerle bin yıllık Türk-İslâm medeniyetini yıkmıştır. Bunun yerine Hıristiyan Batı medeniyeti sıfırdan taklit edilmiştir. Gerçek devrimler halkın talebi ve iradesi ile tabandan tavana doğru gerçekleşir. Bu ise tepeden inme yapılmış, millî irade devre dışı bırakılmıştır. Ceddimizin bin yılda meydana getirdiği milyonlarca eser çürümeye terk edilmiştir.