İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Bekir Kütükoğlu”

GAZÂ MI, EMPERYALİZM Mİ?

Bu hareket karşısında Osmanlılar, hem nefis müdafaası yapmak, hem de yeni hedeflere ulaşmak için taarruza geçmişlerdir. Şayet Osmanlılar bir yerde dursalardı Haçlılar durmayacaklardı. Bu bakımdan Osmanlılar taarruza mecburlardı.

İSLÂM ve DÜNYA TARİHİ İÇİNDE OSMANLI

Türkler İslâm dünyasına İslâm devletinin yıkılmaya ve çözülmeye yüz tuttuğu çağda girmişler ve onu gerek iç tefrika, gerek dış tehdide karşı korumuşlar, az zamanda İslâm devletlerinin (Emeviler, Abbasiler) uzun zamandır mücadelesini verdikleri, bir ideali başarıya ulaştırarak Anadolu’yu fethetmiş ve yeni bir vatan kurmuşlardır.