İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Devlet İdâresi”

BÜYÜK SERDARLARIN İSTİNADGÂHLARI

Büyük Türk serdar ve hükümdarlarının dayandıkları mesnedi araştıracak olursak, gözümüze çarpacak gerçek, siyâsî ve idârî hayatlarına ışık tutan ve destek olan bir münevverler, âlimler, şâirler ve hakîmler sınıfının da aynı devlet çarkının dönmesine vâsıtalı vâsıtasız yardım etmiş olmaları keyfiyetidir.

ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK

Fakat bazen yumuşak görünmeyi kötüler ve kötü niyetliler gevşek tabiatlı olmaya yorumlarlar.Fitne ve fesat isteyenler cesaretlenip, düşüncelerinde fesatlık görülür ve ülkenin çeşitli yerlerinde fitneler, karışıklıklar çıkar uyuyanlar uyanır.

PADİŞAHIN ÜÇ HÂLİ

Padişahın üç hâlinin bulunduğunu bilmen gerekir: Birincisi nefsine karşı muamelesidir. İkincisi tebaası yani ülkesinin insanları ile, üçüncüsü de Allah ile kendi arasındaki işleridir. Her ne halde olursa olsun, bütün işlerde padişahın adaletli olması lazımdır. Sonra her bir halde bunlardan ilgi duyulan her işte bir ders, bir mânâ, bir hikmet vardır.