İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Don-Volga Kanalı”

TÜRKLERİN DON-VOLGA KANALI TEŞEBBÜSÜ

“Kıssadan hisse budur ki, küçük adamla büyük işe mübâşeret caiz değildir. Maslahatın münâsib ser-kârı gerek. Zikrolunan husûsa bir pâdişâh varıp zamâniyle mübâşeret etse, ancak uhdesinden gelebilir ve bu makuule işler, sâhib-himmet pâdişâh işidir, vüzerâ ve serdârlar kârı değildir.”