İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “eğitim”

İKTİSÂDÎ REFÂHA DOĞRU

Kalkınma malla başlamaz, insanla ve onun eğitimi, örgütlenmesi, disipliniyle başlar. Bu üçü olmadan tüm kaynaklar el atılmamış, saklı olarak kalır. Refah içinde olan toplumlar vardır ki doğal zenginlikleri gayet sınırlıdır; son savaş sonrası, görünmez etkenlerin birincilliğini gözlemek için yeteri kadar fırsat vermiştir bize.

YÖK, MEKTEPLER VE İLME DAİR

Koca Yûnus’un sözlerinin çoğu hikmettir ve birçok sözü de “ayn-ı keramet”tir. Buyuruyor ki: “ilim ilim bilmektir/ilim kendin bilmektir/sen kendüyü bilmezsin/bu nice okumaktır” Sokrat dahi, “önce kendini tanı” demiş. İnsanî şuur tahsil-i maarife mecburdur.

EĞİTİM MİLLÎ OLMALIDIR!

Önceden belirlenmiş 10-15 kitabı okuyarak, çok kere derse hiç devam etmeden veya 50 dakika takrir vermek­ten başka bir mesûliyet duymayan hocayı din­leyerek bir imtihanla sınıf geçen öğrenci, hayata atıldığında müesseselerimizi düzeltemeyecek, geliştiremeyecek, kuramayacaktır. Çünkü dü­şünmeye, tartışmaya, araştırmaya, incelemeye, tahlile, senteze alıştırılmamış, kendi mevcut ka­biliyetlerini geliştirmemiş, kendisine millî bir ideal ve ahlâk aşılanmamıştır.