İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Fatih Sultan Mehmed”

FÂTİH VE TASAVVUF

Kütleler, çok zaman küçük insanların elinde kalmak bedbahtlığına uğrar. Dünyânın bozuk düzen, hasta mecalsiz düştüğü devirler, işte bu kifâyetsiz idârecilerin elinde karanlıklara gömülüp önlerini artlarını göremedikleri zamanlardır. Dünyâ târihine bir göz atarsak, beşeriyet ne bulmuşsa, tasavvuf şuûruna doğru yol aldığı zamanlarda bulmuştur.

BUNCA ZAHMET NEDENDİR?

Bu taraflara gelişten maksat yalnız kale fethetmek ve servet kazanmak değildir; buraları müslümanlara vatan yapmak; aynı zamanda Allah’ın rızasını ve cihat sevabını kazanmak içindir. Bundan ötürü çektiğimiz sıkıntılardan daha çoğunu da çekmek yine azdır...

FETHİ TEKBİR İLEDİR

Türk ordusu Ayasofya’nın kapılarını kırdığı vakit her sınıf ve cins insanın sımsıkı buraya dolmuş olduğunu gördü. Orta çağların bütün müstevli orduları böyle bir topluluğu zaferle­rinin mahsulü telâkki eder ve affetmekten başka onlar hakkında her şeyi reva görürdü.

ŞİİR

"(Ey sevgili,) senin yüzün bayram hilali, saçların ise İsra gecesidir… Edalı bakışın Hz. Musa’nın mucizevî eli; lâl dudakların ise Hz. İsa’nın (hayat veren) kutlu nefesidir." Avnî’nin Hz. Muhammed -sallallâhu aleyhi ve sellem- övgüsünde kaleme aldığı anlaşılan bu ilk gazelinde, O’nun yüzü -sallallâhu aleyhi ve sellem- yüzünün parlaklığı ve Hz. Muhammed’in -sallallâhu aleyhi ve sellem- getirdiği dinin insanlık için bayram misali kutlu ve mesut bir dönemin başlangıcı sayılması gibi sebeplerle hilale benzetilmiştir.

HÜKÜMDAR MIKNATISTAN OLSA

Meşhur tarihçilerimizden İsmâil Hâmî Dânişmend Bey’in Târîhî Hakîkatler isimli kitabında yer alan bir fıkradan öğrendiğimize göre, dîvan edebiyatının ünlü şâirlerinden Nedîm’e, bir gün Sadrâzam Nevşehirli İbrâhim Paşa, dünyânın en büyük cihangirinin kim olduğunu soruyor. Nedîm bu konudaki düşüncesini, “En çok gönüller fethetmiş fâtih-i kulûb her kimse, en büyük cihangir işte odur!” diyerek dile getiriyor.