İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Fetih”

FETHİ TEKBİR İLEDİR

Türk ordusu Ayasofya’nın kapılarını kırdığı vakit her sınıf ve cins insanın sımsıkı buraya dolmuş olduğunu gördü. Orta çağların bütün müstevli orduları böyle bir topluluğu zaferle­rinin mahsulü telâkki eder ve affetmekten başka onlar hakkında her şeyi reva görürdü.

FETHE DOĞRU BİZANS

Onlara göre bu bir kötülüğün olacağına delâlet ediyordu. Bundan başka aynı alay birdenbire müthiş bir yağmur ve doluya tutuldu. Her tarafı sular bastı; yürüme imkânı kalmadığı gibi yerinde durmak dahi zorlaştı.