İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “İslâm ve Kâinat”

İSLÂM ve KÂİNAT

İslâm ülkelerini kasıp kavuran ve ilk paniği zayıf yüreklerde koparan fikirsizlik, tefekkür zaafı, taklit ve gayri ciddi, nizamsız bir hayat, bu ülkelerin entelektüel kadrosunda huzursuzluk doğurmaktadır. Bu ülkelerde, değil “Kâinat”ı kuşatan kitap, onun ilk hikmetli emri olan “OKU!” hitabı bile, lâyık olduğu ihtiram mevkiine bir türlü çıkarılamamaktadır. Böyle olduğu içindir ki, fikirsizlik, tefekkür zaafı, taklid ve gayri ciddi, nizamsız hayat telâkkisi azgın bir sel gibi toplumu girdaplarına çekmektedir.