İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “İslâmın Nuru”

İSLÂM MEDENİYETİNE KUŞ BAKIŞI BİR NAZAR

İslâm medeniyeti diye, milâdın yedinci asrından tâ on altıncı asrın ortalarına kadar, cehâlet ve zulüm karanlığı içinde bunalan bir Dünyâ’yı nûru ile aydınlatmış olan mûcizeye denir. Bu mûcizenin nûru sönmüş değil; hâlâ devâm etmekde, ve, Dünyâlar durdukça, devâm edecekdir. Bizde Tanzîmat’dan beri peydâ olup bilhassa son yıllarda ne dediğini ve ne yaptığını bilmez bir hâle gelen bir avuç türedinin câhilâne inkâr ve bühtanlarına rağmen, bu Nûr diyorum, hâlâ devâm etmektedir

GÂYEMİZ MÜSLÜMAN

Gün olur: belki de, bu fânî âlemde: HAkk'ın münzehim, bâtılın muzaffer, hırsın gâlib, kanâatin mağlub, âlimin nasipsiz, edibin müptezel, hak sâhibi ve mazlumların zelîl, haksız ve zâlimlerin azîz olduğunu görürsün…
SEN PEYGAMBERE TÂBÎ’ OL !..
SAKIN YE’SE KAPILMA !..