İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Kıssa”

İNSANIN HALİ

İlim, hikmet, aşk ve merhamet helal lokmadan meydana gelir. Çün­kü helal lokmanın hasiyyeti aşktır. Her hayr nimettendir. O nimet helal ise, her maksada kavuşursun. Hased, hırs, cimrilik, cehalet, gaflet ile intikam alma arzusu haram lokmadandır. O haram lokmadan almış oldu­ğun et sana isyanı işletir. Zira isyan, haram lokmanın özelliklerindendir.

CENNETTEKİ KOMŞU

Ana-baba hakkında hikâye olunur ki, Hazret-i Mûsâ aleyhisselâm, Tûr-i Sînâ’da Hak Teâlâ Hazretleri ile mükâleme ederken, konuşurken “Yâ Rabbî! Âhıretde benim komşum kimdir?” diye sordu. Hak Teâlâ buyurdu ki:

İHSÂNIN HUDUDU

Buhârâ âlimlerinden birisi, sultânın oğullarının sokakda abes oyun oynadıklarını gördü. Elindeki asâ ile bunları dövdü. Kaçdılar. Babalarına şikâyet etdiler. Sultân, bunu çağırıp, sultâna karşı çıkanın habs olacağını bilmiyor musun dedi.