İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Osmanlı Esnafı”

OSMANLI ESNAFI

Osmanlı esnafı, prensiplerini kendileri vaz’ eden ve büyük ekseriyetle bunlara riâyeti vazife sayan kimselerden meydana gelmiştir. Şer’iyye sicillerinde mevcud kayıtlar, bunun en iyi delilidir. Kethüda seçiminden, malın kalitesi ve fiatının kontrolüne kadar esnaf birbirini devamlı kontrol altında bulundururdu.