İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Osmanlı Tarihi”

ÇEVREMİZE MÜDARA İDELÜM

Allah’ı tanımayan, kazancını şaraba veren ve fuhş eden kimselere, devlet umurunda vazife verme, verirsen, yüzü kara olarak ahirete gelesin. Zira bu tip insanlar Allah’ın gazabına müstehak olduklarından, işlerinde hayır ve başarı olmaz. Bunlar halka hüsn-ü muamele etmezler ve rüşvet almaya meyyal olurlar

BUNCA ZAHMET NEDENDİR?

Bu taraflara gelişten maksat yalnız kale fethetmek ve servet kazanmak değildir; buraları müslümanlara vatan yapmak; aynı zamanda Allah’ın rızasını ve cihat sevabını kazanmak içindir. Bundan ötürü çektiğimiz sıkıntılardan daha çoğunu da çekmek yine azdır...

FETHİ TEKBİR İLEDİR

Türk ordusu Ayasofya’nın kapılarını kırdığı vakit her sınıf ve cins insanın sımsıkı buraya dolmuş olduğunu gördü. Orta çağların bütün müstevli orduları böyle bir topluluğu zaferle­rinin mahsulü telâkki eder ve affetmekten başka onlar hakkında her şeyi reva görürdü.

OSMANLI’NIN SONU, HALİDE EDİB HANIM

Halide Edip, belki iyi bir yazardı ama, muhakkak ki fena bir teşkilâtçı ve fena bir idareci idi. Üç ay mektebine gittim, bir gün dahi ders görmedim. Fakat bu üç ay zarfında mevzuu tamamıyla Tevrat’tan alınma, müziği de Lübnanlı bir bestekâr, Vedia Sabra tarafından bir opera bestelendi. Vedia Sabra’yı da ayrıca çok iyi tanıyordum, zira kendisinden hususî piyano dersi alıyordum. Operanın ismi “Kenan Çoban­ları” biz bu operayı sahneye koyduk ve valiler, kumandanlar, polis müdürleri huzurunda oynadık.