İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Tarih ve Düşünce”

ORYANTALİZM

Oryantalizm, Batı’nın, Doğu’yu anla­mak, daha doğrusu anlamak ve sö­mürmek için ilmî araştırmalarının adı olarak düşünülür. Yani, Batı mer­kezli devletler, Doğu toplumlarını ta­nımak ve yönetmek için ilmî araştırmaları bir keşif kolu olarak görmüşlerdir. Bu anlayış, isim değiştirerek günümüze kadar geldiği söylenebi­lir.

TEKNOLOJİ

Âlem-i mevcudattaki ilahi düzen muktezasınca; vakti saati gelince, zaman ve mekan şartlarına bağlı olarak insanoğlunun keşfetmek durumunda olduğu, hayat kolaylaştırıcı ve geliştirici araçlar şeklinde anladığımız “teknoloji”, yaratılmış sebepler aleminin şubelerinden bir şube aslında...