İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Türkistan”

SOVYETLER ZAMANI TÜRKİSTAN’DA İSLÂM

Yavuz hocanın Türkistan Türkistan isimli eserinden aldığımız bu satılar, uçakta tanıştığı Cuma adındaki bir Ahıska Türkü ile musâhabesidir. Başlığını sonradan eklediğimiz mezkûr yazıyı; 1980'lerde ziyaret ettiği, o zamanlar SSCB içinde yer alan Türk vatanlarını ve soydaşlarımızı bir nebze olsun anlamak adına istifâdenize arz ediyorum.

ORTA ASYA MI, TÜRKİSTAN MI?

Sovyetler Birliği döneminde Türkistan Türkleri’nin dönüştürülme ve her boydan millet oluşturma politikalarının bir ürünü olarak Türkistan yerine Orta Asya tabirinin empoze edilmesi hususunda Baymirza Hayit’in şu tespitleri en güzel cevaptır...