İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazı etiketleri “Yunan Mezalimi”

YUNAN PROPAGANDASI

İnsanların çoğu derin düşünce ve muhâkemeye meyyal değildirler. Bu alışkanlığı kazanamamış bulunmalarından veyahud da zamanlarının her mesele üzerinde kâfi miktarda durmaya müsâid olmamasından dolayı, ilk nazarda dikkatlerine çarpan her şeyin sathî telkin ve şartlandırmasından kurtulamazlar. Bu yüzdendir ki, propaganda yirminci asrın en tehlikeli silâhı sayılsa -belki de- mübalâğa edilmiş olmaz.

BİR HÂDİSE ve BİR ZİHNİYET

Bütün bu izahattan anlaşılacağı üzere Kıbrıs’ta diğer birçok kayıplarımız yanında Lozan’da kaybedilmiş ve oradaki Türklerin hayat mematıyla ilgili hiçbir garanti elde edilememiş olduğundan bilâhare ve milletçe çok iyi bildiğimiz ve büyük ızdırabını yüreğimizde taşıdığınız feci hâdiseler vukua gelmiştir.